Fendona 6 SCZaintresovani ste za ovaj proizvod? Kontaktirajte nas za vise informacija.


Fendona 6 SC je kontaktni insekticid sa brzim efektom obaranja („knock down“).

- Efikasan u niskim koncentracijama na svim površinama.
- Niska toksičnost za ljude i toplokrvne sisare.
- Bez mirisa (proizvod na bazi vode).
- Ne pravi mrlje i ne izaziva koroziju.
- Lako se dozira i lako primenjuje.
- Testiran i odobren u skladu sa direktivom EU o biocidima.

Aktivna supstanca - 60 g/l alfa-cipermetrin
Doza - 25 ml Fendona® 6 SC u 5 l vode na 100 m2, ili dupla doza u slučajevima teške najezde ili zaprljanih površina.
Mehanizam delovanja - Na insekte deluje kontaktno i digestivno.
Produženo delovanje - Efekat obaranja, plus 12 nedelja rezidualnog delovanja.
Oblasti primene - U i oko životnog prostora i u javnim objektima.