Brody Fresh BaitZaintresovani ste za ovaj proizvod? Kontaktirajte nas za vise informacija.


Brody Fresh Bait je kumulativni antikoagulacijski rodenticid, u obliku gotovog mamca namenjen suzbijanju štetnih glodara.

Aktivna materija: brodifakum 0,005%
denatonium benzoat 0,001%

Formulacija: pasta u filter vrećicama.

Karakteristike proizvoda: Brody® meki mamac je gotov mamac, namenjen suzbijanju štetnih glodara u javnom zdravstvu i komunalnoj higijeni. Pogodan je za primenu unutar i van prostorija.

Brody® meki mamac vrlo delotvorno suzbija sve vrste štetnih glodara, te uspešno suzbija miševe i pacove otporne (rezistentne) na ostale, ranije korišćene, rodenticide. Sadrži gorku materiju koja deluje odbojno za gutanje, što smanjuje opasnost trovanja domaćih i ostalih neciljanih životinja, kao i ljudsku zloupotrebu.

Način delovanja: Brody® meki mamac deluje digestivno. Izaziva unutrašnja krvarenja, čime simulira prirodnu smrt u roku 3-10 dana nakon prvog konzumiranja, što omogućava potpuno istrebljenje legla.

Uputstvo za upotrebu:

- za suzbijanje miševa 1 – 2 vrećice na svakih 3 – 5 m2 površine unutar prostorija,
- za suzbijanje pacova 3 – 5 vrećica na svakih 5 – 10 m2 površine duž puteva kojima se kreću, odnosno u blizini legla.

Preporučljivo je koristiti ga u kombinaciji sa deratizacionim kutijama.