Mythic 10 SCZaintresovani ste za ovaj proizvod? Kontaktirajte nas za vise informacija.


Mythic 10 SC je sredstvo protiv buva, malog brašnara, stenica, bubašvaba i mrava otpornih na piretroide.

- Moderan nepiretroidni insekticid.
- Efikasan protiv rezistentnih populacija buva, stenica, bubašvaba i mrava.
- Moderna formulacija za jednostavnu upotrebu i dugotrajno dejstvo.
- Sigurno delovanje, jednostavna i brza primena u svim situacijama.
- Mythic® 10 SC nudi jednostavnu i pouzdanu primenu metodom tackastog nanošenja i nanošenja u otvore i pukotine u svim unutrašnjim prostorima, ukljucujuci objekte za proizvodnju i preradu namirnica.

Mythic® 10 SC se prodaje u pakovanju od 500 ml koje sadrži 106g aktivne supstance hlorfenapir/l u obliku koncentrovane suspenzije na vodenoj bazi.