OrganikoZaintresovani ste za ovaj proizvod? Kontaktirajte nas za vise informacija.

Preuzimanja:
Uputstvo za upotrebu


Organiko je tečna formulacija, SUPER KONCENTRAT huminskih supstanci sa visokim sadržajem fulvinske kiseline i soli huminskih kiselina. Njegova jedinstvena formula garantovana je standardizovanim tehnološkim postupkom proizvodnje. Organiko® je obogaćen izvesnim količinama osnovnih mikroelemenata u obliku helata.

S obzirom na povoljan uticaj na biljke tokom celog vegetacionog perioda, Organiko® se treba uključiti u redovne postupke tretiranja u cilju poboljšanja rasta biljaka I opšteg stanja biljaka. 1 litar dovoljan za 5 ha.

- Bez štetnih efekata po životnu sredinu
- Svestrana aplikacija za sve vrste useva
- Pogodan u svakoj fazi vegetacije biljaka
- Idealan u kombinaciji sa đubrivima i dodatne prihrane
- Efikasan u kombinaciji sa fungicidima, stimulatorima rasta I sredstvima za kontrolu rasta
- Poboljšava efikasnost fotosinteze, vitalnost i zdravstveno stanje biljaka
- Poboljšava dostupnost prihrane preko lista i ishranu preko korenovog sistema
- Povećava otpornost biljaka na stresne situacije